Esileht

Wabariik

     Sõjavägi & Kaitseliit 1918-1940

 


  Maaväe au- ja teenistusastmete tunnused Vabadussõja ajal  
     
     
   
     
 

Esimesi üldtunnuseid: 1 ohvitser, 2-3 sõdur, 4 lipnik

 
     
 

Mütsimärgid: 5 alates detsembris 1918, 6 alates 23. märts 1919, 7 Kuperjanovi pataljon, 8 Scoutspataljon

 
     
 

Auastmetunnused alates 23. märts 1919.

 
     
 

Kuue krael: 9 reamees, 10 kapral ja noorem-allohvitser, 11 vanem-allohvitser, 12 veltveebel, 13 ohvitseri-asetäitja ja lipnik, 14 alam-leitnant, 15 leitnant, 16 alam-kapten, 17 kapten, 18 alam-polkovnik, 19 polkovnik, 20 kindral-major, 21 kindral, 22-26 sõjaväe-ametnik ja arst, 27 sõjaväe-õpetaja
Palitu varrukal: 28 kapral, 29 noorem-allohvitser, 30 vanem-allohvitser 31 veltveebel, 32 ohvitseri-asetäitja ja lipnik, 33 alam-leitnant, 34 leitnant, 35 alam-kapten, 36 kapten, 37 alam-polkovnik, 38 polkovnik, 39 kindral-major, 40 kindral
Õlakuil: 41 reamees ja kapral, 42 noorem-allohvitser kuni veltveebel, 43 ohvitseri asetäitja, 44 lipnik kuni kapten, 45 alam-polkovnik kuni polkovnik, 46 kindral-major ja kindral, 47 Kuperjanovi ja Sakala pataljonide õlak (lipnik kuni kapten), 48 junior, 49 Sõjakooli kadett, 50 Sõjakooli portupeikadett

 
     
 

Mereväe au- ja teenistusastmete tunnused Vabadussõja ajal

 
     
     
 

 
     
 

Mütsimärgid: 1-2 ohvitser, 3 pootsman, masinatevanem ja velsker, 4-5 madruste mütsilinte

 
     
  Ametiastmete tunnused alates 12. veebruar 1919  
     
 

Palitu õlakuil: 6 IV järgu laeva komandör, 7 II järgu laeva vahiülem, 8 III järgu laeva komandör, 9 II järgu laeva vanem-tüüriohvitser, 10 II järgu laeva komandör, 11 II järgu laevade divisjoni ülem, 12 merejõudude juhataja, 13 II järgu laeva arst, 14 mereväe ametnik
(staabi ja valitsuste jaoskondade ülemad).
Kuue varrukail: 15 vanemspetsialist, 16 ülemspetsialist, 17 pootsman, 18 IV järgu laeva komandör, 19 II järgu laeva vahiülem, 20 III järgu laeva komandör, 21 II järgu laeva vanem-tüüriohvitser, 22 II järgu laeva komandör, 23 II järgu laevade divisjoni ülem, 24 merejõudude juhataja, 25 II järgu laeva arst, 26 mereväe ametnik
(staabi ja valitsuste jaoskondade ülemad).
Mereväe kadeti õlakuid (1919. aasta lõpul): 27 pluusil, 28 palitul

 
     
  Au- ja ametiastmete tunnused alates 25. november 1919  
     
 

Palitu õlakuil: 29 aseohvitser, 30 noorem-leitnant, 31 leitnant, 32 vanem-leitnant, 33 asekapten, 34 kapten, 35 aseadmiral, 36 admiral, 37-39 insener, revident, instruktor vanem-leitnandi auastmes
Kuue varrukail: 40 aseohvitser, 41 noorem-leitnant, 42 leitnant, 43 vanem-leitnant, 44 asekapten, 45 kapten, 46 aseadmiral, 47 admiral, 48-50 insener, revident, instruktor vanem-leitnandi auastmes, 51 mereväe-ametnike ametiastmete märgid