11. septembril 1917. aastal asutati Tallinnas Eestimaa Vigastatud Sõjameeste Ühisus. Selle tingis Esimeses maailmasõjas
(1914 - 1918), Vene-Jaapani sõjas (1905) ja isegi Vene-Türgi sõjas (1877 - 1878) invaliidistunud eesti sõjameeste suur hulk - üle 3000 mehe. Vabadussõja järel lisandus nendele veel 2600 meest. 1921. aastal reorganiseeriti organisatsioon Vigastatud Sõjameeste Ühinguks ja
8.-9. jaanuaril toimunud kogu istungil kinnitati lipu ja märgi kavand.
Rinnamärk kujutab hõbedast kilpi, millel tammepärja keskel tähed VSÜ - Vigastatud Sõjameeste Ühing. Pärja allosas on murtud teraga mõõk, vigastatud sõjamehe tunnus. Mõõga taha on paigutatud Eesti rahvusvärvid. Juhatuse liikmete märgil on mõõgapea kuldne.
Märki ja selle miniatuuri valmistas Joh. Warti töökoda Tallinnas.

 
 

 
     
  Tagantvaade #1  
  Tagantvaade #2