15. jaanuaril 1920 kuulutas sõjaministeerium välja konkursi Vabadussõja mälestusmedali kavandi väljatöötamiseks. Mälestusmedal pidi endast kujutama rinnal kantavat lindiga medalit ning oli mõeldud nii rindel võidelnutele kui rinnet tagalast toetanutele. Konkursi käigus seda tingimust muudeti ning medal pidi eristama Vabadusõjast osavõtnut ja sõjas põrutada või haavata saanut. Seega oli mõeldud medal kahejärgulisena. Kui algselt pidi medal erinema kas värvis või lindikompositsioonis, siis hiljem lisati haavatasaanu lindile lehv ning mälestusmedali üldkuju säilis mõlemal juhul ühesugune.
Kavandite komisjoni kuulusid kunstnikud Ants Laikmaa ja Nikolai Triik ning sõjaministeeriumi esindajana insenerkapten Perna. Kolme parema kavandi autorile olid määratud rahalised auhinnad – vastavalt 2500, 2000 ja 1500 marka. Konkursi võitis ka skulptorina tuntud August Timus. Muide, järgmisel aastal sai August Timus Eesti riigivapi kavandivõistlusel teise koha, pakkudes vapi põhielemendiks stiililt sellist kotkast, millest hiljem kujunes Kaitseliidu embleem.

 

Vabadussõja mälestusmedali valmistajatega, nagu ka Vabadusristide omadega, on paras segadus. Võimalik, et suurem osa medalitest valmistati Prantsusmaal firmas Arthus Bertrand ning hiljem valmistas väikese koguse medaleid ka Roman Tavasti töökoda Tallinnas. Medali miniatuure valmistas samuti Tavast.

 

Piltidel näha olevatest medalitest esimest anti kõigile Vabadussõjast osavõtnutele, teist haavata ja põrutada saanutele ning kolmandat välismaalastele, kes võtsid osa Eesti Vabadussõjast. Kõik kolm mälestusmedalit on valmistatud arvatavasti Prantsusmaal Arthus Bertrand firmas.

 

     
Tagantvaade #1

Tagantvaade #1

Tagantvaade #1
"KODU KAITSEKS" kiri

 

 
Lindikinnitus

 

 
 

Järgmine medal on valmistatud Tallinnas Roman Tavasti töökojas ja erineb teistest medalitest selle poolest, et medali aversil olev kiri "KODU KAITSEKS" ei ole mitte reljeefne vaid sisse pressitud, medali servale on löödud "R.TAVAST" ja lindikinnituseks ei ole kasutatud mitte õhukest plekiriba vaid mustaks värvitud traati. Ei ole teada kui palju Tavasti töökoda medaleid valmistas, kuid arvatavasti oli neid ainult mõnisada eksemplari.

 
 

 
     
 

Tagantvaade #1

 
 

"KODU KAITSEKS" kiri

 
 

Lindikinnitus

 
 

R.TAVAST'i kiri serval

 
 
Roman Tavasti töökojas valmistatud mälestusmedali miniatuur.
 
 

 
     
 

Tagantvaade #1

 
Võrdlus norm. mõõdus medaliga #1
Võrdlus norm. mõõdus medaliga #2
 
Erinevate templitega Vabadussõja mälestusmedalite tunnistusi.
 

 

Vabadussõja mälestusmedali motiiviga hõbeportsigar, millele lisatud Soomusrongide rügemendi rinnamärgi miniatuur. Portsigar on valmistatud Tavasti töökojas ja kingitud leitnant Perlits'ile.

 
 

 
 

Sõdur Vabadussõja mälestusmedaliga.