Märk kujutab endast Viru maleva embleemi koos muistse eesti mõõgaga. Rooma X mõõga käepidemel tähendab seda, et märgi kandjad on kümme aastat Kaitseliidu ridades näidanud üles ustavust ja vaprust muistsete virulaste eeskujul. Mõõka ja kilpi ümbritsev tammepärg tähistab virulase mehist meelt, tugevust võitlustes ning tihedat ja sõbralikku ühtekuuluvustunnet. Kindlusetorn ja lained viitavad asjaolule, et enamik malevkonna üksustest asub Viru rannas.

 

Märk kinnitati 1935. aastal ja seda valmistas Tavasti töökoda.
Märki kanti vasakul pool rinnas ja teadaolevalt suurim number Viru maleva "Maleva 10 aasta teenistuse" rinnamärgil on 175 - kui on teada sellest suuremat numbrit siis võiks e-mail'i kaudu teada anda.

 
  Numbrita  
 

 

 
 

 
     
  Tagantvaade #1  
  Tagantvaade #2  
 
"Maleva 10 aasta teenistuse" rinnamärgi kujutisega portselanist laegas.
 
 

 
     
 

Märk lähedalt