Märk sümboliseerib Valga malevlaste (ristile asetatud Valga maleva vähendatud kuldne trafarett) alalist valmisolekut julgeks ja vapraks kaitseks (risti taga püstloodis paiknev Põhjamaa rahvaste mõõk), et kodu võiks rahus areneda ja edeneda ning võiks igavesti paista vabaduse päike (risti harude vahelt välja ulatuvad kuldsed päikesekiired).

 

Millal kinnitati? Märki valmistas Roman Tavasti töökoda Tallinnas.
Märki kanti vasakul pool rinnas ja teadaolevalt suurim number Kaitseliidu Valga maleva Valga linna malevkonna rinnamärgil on xx - kui on teada sellest suuremat numbrit siis võiks e-mail'i kaudu teada anda.

 
  Numbrita  
 

 

 
 

 
     
  Tagantvaade #1  
  Tagantvaade #2