Rinnamärk kujutab must-valge ruudustikuga kilpi, mille keskel on kollane Põhjanael. Kilp on asetatud mõõgale ja tammeokstest pärjale. Kuna Tartumaa oli suurim maakond, siis on tahetud rõhutada, et malev koosneb paljudest malevkondadest (14) ja eriüksustest (15) ning ära märkida nende ühtekuuluvust ja kohusetruud koostööd.

 

Märk kinnitati 23. mail 1936 ja märke valmistas Roman Tavasti töökoda Tallinnas.
Märki kanti vasakul pool rinnas ja teadaolevalt suurim number Kaitseliidu Tartumaa maleva rinnamärgil on xx - kui on teada sellest suuremat numbrit siis võiks e-mail'i kaudu teada anda.

 
  Numbrita  
 

 

 
 

 
     
  Tagantvaade #1  
  Tagantvaade #2