Märgiks on oranz (Kaitseliidu põhivärv) mustade äärte ja laienevate harudega rist, mille keskel asetseb Kaitseliidu embleem – vappi ja mõõka hoidev põhjakotkas. Risti alumisel harul on Ida malevkonna tunnus – I-täht. Nagu Kaitseliidu märkidel üldse, tähistab ka siin vabariigi vapp Eesti vabadust, mida kaitseb Kaitseliidu koosseisus ka Ida malevkond.

 

Märgi põhikiri kinnitati 22. novembril 1933.
Valmistati Tallinnas asuvas Roman Tavasti Väärtmetallide & Märkide Tehases.
Märki kanti vasakul pool rinnas ja teadaolevalt suurim number Tallinna maleva Ida malevkonna rinnamärgil on 80 - kui on teada sellest suuremat numbrit siis võiks e-mail'i kaudu teada anda.

 
  Nr. 80  
 

 

 
 

 
     
  Tagantvaade #1  
  Tagantvaade #2