Rinnamärk kujutab maakera, mis on kõigi osakonnas tehtavate geodeetiliste, topograafiliste, hüdrograafiliste ja kartograafiliste tööde aluseks. Lisatud mõõk ja vapp tähistavad nende tööde riigikaitselist iseloomu.

 

Märgi põhikiri kinnitati 10. novembril 1934. Neid märke on valmistatud kahesugustena: kolmest ja viiest osast koosnevatena, kusjuures viimased on suurema kumerusega. Märgid ja selle miniatuurid valmistati Roman Tavasti töökojas.
Märki kanti vasakul pool rinnas ja teadaolevalt suurim number
Topo-hüdrograafia osakonna rinnamärgil on 37 - kui on teada sellest suuremat numbrit siis võiks e-mail'i kaudu teada anda.

 

Pildil on näidatud kolmest osast koosnev suur märk ja miniatuur.

     
  Miniatuuri Nr. 37  
 

 

 
 

 
     
  Suure tagantvaade #1  
  Suure tagantvaade #2