Rinnamärk kujutab tammepärjaga ümbritsetud Tartu linna vappi, mille kohal asub Kaitseliidu embleem – põhjakotkas. Märk anti Tartu malevlastele pikaajalise (number 10), ausa ja kohusetruu teenistuse eest ning pidi väljendama märgi omaniku alalist valmisolekut kodu kaitseks
(tammepärg ja mõõk).

 

Märk kinnitati 3. oktoobril 1934 ja neid valmistas Tallinnas asuv Heinrich Kiiwer'i töökoda.
Kas "10 aastat Kaitseliidu Tartu malevas" rinnamärke üldse nummerdati?

 
  Numbrita  
 

 

 
 

 
     
  Tagantvaade #1  
  Tagantvaade #2