Märk kujutab endast põhjakotkast, kelle ühtedes küünistes on mõõk ja teistes sõjaväe lennumasina tunnus - kolmnurk. Kotkas tähistab lendamist, mõõk sõjaväge ja rahvusvärvides kolmnurk Eesti lennuväge.

 

Märgi põhikiri kinnitati 4. novembril 1922. aastal.
Enamik märke on valmistatud Roman Tavasti töökojas, kuid aastatel
1922 - 1924 valmistas mingi osa märke ka üks teine töökoda, kelle kohta kahjuks täpsem informatsioon puudub.
Pärast 10-aastast teenistust oli õigus kanda sõjaväelenduri kutsemärki, mille mõõk oli plakeeritud kullaga.
1940. aastal müüs Roman Tavasti firma selliseid plakeeritud mõõkadega märke ka äsja lennukooli lõpetanud noortele kutsemärgi kandmisõigust omavatele lenduritele, mille peale "vanad lendurid" viltu vaatasid.
Märki kanti vasaku rinnatasku kohal.

 
  Numbrita  
 

 

 
 

 
     
  Tagantvaade #1  
  Tagantvaade #2