Raskekuulipildujaklassi I lennu (1932. aasta) lõpetanu rinnamärk.
Kuna 1934. aastal vahetas uus ühtne Sõjakooli kadetiklassi lõpetanu rinnamärk kõik varasemad välja siis jõuti raskekuulipildujaklassi lõpetanu rinnamärke valmistada ainult kahe lennu jaoks - vastavalt märgitud rooma numbriga "I" või "II". Pildil olev märk on valmistatud Tallinnas Roman Tavasti töökojas. Märk on ilma numbrita. Kas enne 1934. aastat üldse nummerdati Sõjakooli erinevate kadetiklasside rinnamärke?

 
  Numbrita  
 

 

 
 

 
     
  Tagantvaade #1  
  Tagantvaade #2