Rinnamärk kujutab sümboolselt riigikaitse vajadust ja tuletab meelde kandja kõrget ja vastutusrikast kutset, mis kohustab valmisolekule riigikaitseks (rist ja mõõgad).

 

1. novembril 1934. aastal kinnitati kaitseministri käskkirjaga Sõjakooli kadetiklassi (kursuse) lõpetanu rinnamärgi põhikiri ning kõikidele lõpetanutele hakati välja andma ühtset rinnamärki. Enne käesoleva põhikirja kehtima hakkamist lõpetanud ohvitseridele jäi varem saadud märkide (suurtükiväeklassi, raskekuulipildujaklassi, inseneriväe ning jalaväeklassi) kandmise õigus. Uut kadetiklassi rinnamärki, mis kõiki varasemaid asendama hakkas, valmistas Tallinnas asuv Roman Tavasti töökoda.
Märki kanti vasakul pool rinnas ja teadaolevalt suurim number Sõjakooli kadetiklassi lõpetanu rinnamärgil on 49 - kui on teada sellest suuremat numbrit siis võiks e-mail'i kaudu teada anda.

 
  Nr. 49  
 

 

 
 

 
     
  Tagantvaade #1  
  Tagantvaade #2