Märk sümboliseerib riigikaitse vajadust ja tuletab kandjale meelde alalist valmisolekut (ristatud mõõgad). Vabadusristi-kujuline rinnamärk kohustab kandjat kangelastegudele meie vabaduse eest võidelnute eeskujul.

 

1. novembril 1934 kinnitati rinnamärgi uus põhikiri ning märgil olnud seniste "AK" asemele tulid tähed "SK".
Märgid valmistas Roman Tavasti Väärtmetallide & Märkide Tehas ning neid ei nummerdatud. Kanti vormikuue või pluusi vasakul rinnataskul.

 
 

 
     
  Tagantvaade #1  
  Tagantvaade #2