Märgil kujutatakse Lembitu jõudu kehastavat väljasirutatud tiibadega kotkast, kelle paremas küünises on mõõk ja vasakus kilp, millel on kolm viljapead. Viljapead sümboliseerivad Sakalamaa viljarikkust ja mõõk valmisolekut riigi kaitseks. Kotkas ja viljapead on võetud Viljandimaa vapilt, mis peavad rõhutama Sakalamaa maleva ja malevlaste sõltuvust Viljandimaast.

 

Märk kinnitati 3. aprillil 1937 ja neid valmistas R. Tavasti töökoda.
Märki kanti vasakul pool rinnas ja teadaolevalt suurim number Kaitseliidu Sakalamaa maleva rinnamärgil on 222 - kui on teada sellest suuremat numbrit siis võiks e-mail'i kaudu teada anda.
Sakalamaa maleva rinnamärk on üks väheseid Wabariigi aegseid märke, mille number on löödud mutrile.
Märgist on olemas kaks varianti - 1. hõbedast valmistatud ja ketiga ning
2. valmistatud alpakast ja ilma ketita.
Märki kanti vasaku rinnatasku kohal nii, et keti ots ulatus paguni ääre alla.

 
  Nr. 222  
 

 

 
 

 
     
  Tagantvaade #1  
  Tagantvaade #2