Daatum 18. XII 1918 märgi kilbil viitab 7. jalaväerügemendi eelkäija, Järvamaa kaitsepataljoni formeerimisajale. Märk oli kasutusel 1920. aastate teisel poolel ja 1930. alguses. Täpsemad andmed kasutusele võtmise kohta puuduvad. Valmistaja täpselt teadmata, kuid üks võimalus on Oskar Kikerpilli töökoda Tartus.

 
 

Numbrita

 
 
 

 
 
  Tagantvaade #1  
  Tagantvaade #2  
 

Rinnamärk sümboliseerib tema kandjate kõikumatut usku (rist) ja tahet kaitsta rügemendile usaldatud vabariigi piire (värav), millises tegevuses tagavad võidu lakkamatust võitlustahtest (kotkas), ausameelsest jõust ja julgusest (lõvid) juhitud relvad (mõõgad).

 

Märgi põhikiri kinnitati 17. juulil 1934.
Märki ja selle miniatuuri valmistati Roman Tavasti töökojas Tallinnas.
Kanti vasakul pool rinnas ja teadaolevalt suurim number
7. jalaväerügemendi rinnamärgil on 88 - kui on teada sellest suuremat numbrit siis võiks e-mail'i kaudu teada anda.

 
  Suure märgi Nr. 13  
 

 

 
 

 
     
  Suure tagantvaade #1  
  Suure tagantvaade #2  
 
7. jalaväerügemendi rinnamärgi kujutisega tass (pärit rügemendi kasarmust).