Rinnamärk sümboliseerib 3. üksiku jalaväepataljoni isikkoosseisu vahvust (must rist ja kotkas) ja valmisolekut kaitsta Eestit vaenlase eest, säilitades riigi iseseisvust ja vabadust (väike riigivapp) sama võidukalt ja üksmeelselt, nagu seda tegi väeosa Vabadussõja päevil. Risti ülemisel harul asub väeosa kullast trafaret “3” ja alumisel väeosa asutamise aasta 1917.

 

Märgi põhikiri kinnitati 17. juulil 1934.
Ainukese erinevusena 3. jalaväerügemendi rinnamärgist, mis võeti kasutusele ilmselt 1928. aastal, on 3. üjp märgil Valga linna ja maa vapi asemel riigivapp. Kusjuures rügemendi märgile tegi parandusi Roman Tavasti töökoda, kes asendas Valga vapi vabariigi omaga.
Märki kanti vasakul pool rinnas ja teadaolevalt suurim number 3. üksiku jalaväepataljoni rinnamärgil on 69 - kui on teada sellest suuremat numbrit siis võiks e-mail'i kaudu teada anda.

 
  Nr. 52  
 

 

 
 

 
     
  Tagantvaade #1  
  Tagantvaade #2