Rinnamärk sümboliseerib 2. üksiku jalaväepataljoni vaprust ja vahvust (kotkas mõõgaga) ning valmisolekut kaitsta kodumaad vaenlase vastu sama truult, võidukalt ja ohvrimeelselt (rist), nagu seda tegi väeosa Vabadussõja päevil. Viljandi vapp viitab väeosa loomisele Viljandis 21. novembril 1917 ning Tartu vapp pataljoni uuesti kokkukutsumisele pärast Saksa okupatsiooni ja väosa rahuaegsele paiknemisele Tartus.

 

Märgi põhikiri kinnitati 17. juulil 1934.
Rinnamärgi valmistaja on teadmata (Kikerpill?) kuid mingi osa miniatuurmärkidest valmistas Tallinnas asuv Roman Tavasti Väärtmetallide & Märkide Tehas.
Märki kanti vormikuue vasakul rinnataskul ja teadaolevalt suurim number 2. üksiku jalaväepataljoni rinnamärgil on 113 - kui on teada sellest suuremat numbrit siis võiks e-mail'i kaudu teada anda.

     
  Numbrita  
   
     
  Tagantvaade #1  
  Tagantvaade #2