Rinnamärk kujutab väljasirutatud tiibadega vasakule pööratud peaga kotkast, kes hoiab rinna ees kilpi. Kilbi alumine osa on must, sest selline on kallis Eesti pind. Märgi ülemine, sinine osa sümboliseerib taevast, milles särab vabaduspäike.
kotka paremal tiival on daatum 25. IV ja vasakul aastaarv 1917. sel kuupäeval jõudis tallinna esimene salk eesti sõjamehi rahvusväeosana - 1. Eesti Polgu, hilisema 1. jalaväerügemendi formeerimiseks. Märgil tähistavad tähed "J.R" jalaväe rügementi ja "E.P" Eesti polku. üleval keskel paikneb rügemendi number "1", mis oli kuni 1934. aastani hõbedane ja hiljem, kooskõlas 1934. aasta 21. septembri statuudiga, kuldne.
Rinnamärk sümboliseerib Eesti rahva võimsate poegade kotka väledust, julgust ja ennastsalgavat vaprust.

 

Märgi põhikiri kinnitati 1920'ndate lõpul ning neid hakati valmistama Roman Tavasti Väärtmetallasjade & Märkide Tehases Tallinnas.
Märki kanti vormikuue vasakul rinnataskul ja teadaolevalt suurim number 1. jalaväerügemendi märgil on 281 - kui on teada sellest suuremat numbrit siis võiks e-mail'i kaudu teada anda.

 
  Nr. 281  
 

 

 
 

 
     
  Tagantvaade #1  
  Tagantvaade #2