Ühing tegutses aastatel 1927 - 1931.
Märk on valmistatud Roman Tavasti töökojas.

 
 

 
     
  Tagantvaade #1