Rinnamärk sümboliseerib pioneeripataljoni ühtekuuluvust ja kindlat tahet kaitsta kodumaad (mõõga ja kilbiga lõvi kindluse ees) vaenlase vastu sama eneseohverdavalt ja üksmeelselt (märki ümbritsev pärg), nagu seda tegi väeosa eelkäija – Vabadussõja-aegne insenerpataljon, mis asutati 15. XII 1917.

 

17. juulil 1934. aastal kinnitatud põhikirjaga võeti kasutusele uus Pioneeripataljoni rinnamärk. Kuigi rinnamärgi statuudi järgi peavad kilbi servad ja kilbil olev P-täht olema kuldset värvi, esineb ka märke, millel eelnimetatud on hõbedased.
Märki kanti vasakul pool rinnas ja teadaolevalt suurim number Pioneerpataljoni rinnamärgil on 91 - kui on teada sellest suuremat numbrit siis võiks e-mail'i kaudu teada anda.

 
  Numbrita  
 

 

 
 

 
     
  Tagantvaade #1  
  Tagantvaade #2