Sakala üksiku jalväepataljoni rinnamärk sümboliseerib elu kaitsmist surma eest (elava inimese ja surnu vahele asetatud mõõk) ja Sakala partisanide alatist valmisolekut ohverdada elu kodumaa vabaduse eest (mõõga terav ots toetub loorberi-oksale, mis tähendab, et mõõga läbi surma eest kaitstud elu ja vabadust kroonib loorber). Märgi püstharudele on paigutatud väeosa rindelemineku kuupäev 31. XII 1918.

 

11. oktoobril 1930. aatsal pataljoniülema poolt kinnitatud ja 5. juunil 1934  kaitseministri poolt kinnitatud Sakala üksiku jalaväepataljoni rinnamärk kujutas musta risti, millele oli asetatud viisnurkne kilp pataljoni embleemiga. Märgi kavandi valmistas kapten Paul Liivak.
Rinnamärki ja selle miniatuuri valmistati Roman Tavasti töökojas.
Märki kanti vasakul pool rinnas ja teadaolevalt suurim number Sakala üksiku jalaväepataljoni rinnamärgil on 11 - kui on teada sellest suuremat numbrit siis võiks e-mail'i kaudu teada anda.

 
  Nr. 11  
 

 

 
 

 
     
  Tagantvaade #1  
  Tagantvaade #2