Rühma tunnusena kanti rühma lipuvärvides kaelarätikut.
Salka märgiti kaelarätiku rõngaga, mis oli kogu salgal ühesugune. Rühma ja malevkonna staabi liikmed kandsid hõbedast rätikurõngast. Maleva ja peastaabi liikmed kandsid kullavärvilist kaelarätiku rõngast.

 

Pildil on hõbedane rätikurõngas, mis mõeldud rühma ja malevkonna staabi liikmetele. Valmistatud Roman Tavasti töökojas.

 
 

 
 
  Külgvaade #1  
  Tagantvaade #1