noorkotka märk kujutab endast põhjakotkast, kelle turjal kalev lendas eesti randa. sarnaselt kaleviga pidi ka noorkotkas leidma endale tegevusala, millele pühenduda.
kotkas on tugevuse ja jõu sümbol; ta lendab niisugustes kõrgustes, kus peavad asetsema noorkotka aated. kotkas on tähelepanelik ja kõikenägija - samasugune peab olema ka noorkotkas.
märgil asetseva kotka hõlmas on liiliaõis, mis tähistab puhtust ja korralikkust. õie kolm haru märgivad tõotuse kolme punkti: isamaa-armastust, ligemese aitamist ja organisatsiooni seaduste täitmist.
õie harusid ümbritsev side osutab noorkotkaste sõprusele ja ühtekuuluvusele. märgil asetsev vabariigi vapp rõhutab, et noorkotkad on oma kodumaa pojad, eesti vabariigi kodanikud.
liiliaõis on vormindatud keskaegse noole otsana, selle all asetseb kompassinõel. nii sümboliseeritakse sirget rada ja ausat sihti, mida mööda peab liikuma märgi kandja. märgi allosas asetseval lindil on kiri "alati valmis". lindi ostad on keeratud ülespoole, mis tähendab, et noorkotkas täidab oma kohustusi rõõmsal meelel ja naeratusega huulil.
et märke valmistasid mitmed firmad, võivad nad erineda üksteisest detailides, näiteks mõõtmetelt, šriftilt või kinnitusviisilt.
noorkotka märki kanti meelekohal mütsi paremal küljel.

 
tagantvaade #1
 
       

 

tagantvaade #1
tagantvaade #2