Märk kujutab endast eestipärast lilleornamenti, selle keskel on
18 mm läbimõõduga ring, mille keskel noorkotka märk. Ornamendil on stiliseeritult kujutatud kaht äsjapuhkenud õit koos kattelehtedega ja puhkevat punga. Sõõri ülemisel poolel asetseb viie ümarsakiga kaunistus.

 

Aitaja märk anti vähemalt kaheaastase koostöö eest noorkotkaste rühma või kõrgema üksusega, või koostöö eest mõne muu suurürituse korraldamisel.
Märki kanti vasakul rinnapoolel ametimärkidest kõrgemal. Lubatud oli ka miniatuurmärgi kandmine erariiete vasakul revääril.
Märke valmistas Roman Tavasti töökoda Tallinnas.

 
 

 
     
  Tagantvaade #1  
  Tagantvaade #2