Laskurite Liidu loomise idee ei olnud esimene samm kõikide laskesportlaste organiseerimiseks vaid juba varem oli seda Kaitseliidus arutatud ja mõnes malevas ka tegelikke samme astutud. Teerajajaks oli siin Tallinna malev, kes juba 1927. aastal pidas esimese laskevõistluse Soome Kaitseliidu Helsingi malevaga. Tallinna maleva eeskuju järgisid teisedki malevad, nii pidasid omavahelisi võistlusi VAlga malev ja Läti Valmiera polk ning Võru malev ja Läti Valka polk.

 

Kaitseliidu Võru maleva ja Läti Valka polgu vahelise võistluse märk, valmistaja teadmata.

 

 

 
 

 
     
  Tagantvaade #1