Märk võeti kasutusele 1920. aastate keskel. Laskemärke anti merejõudude juhataja käskkirja alusel komendoridele, kes saavutasid suvistel võistluslaskmistel häid tulemusi. Lasti sõjalaeva järel veetava märklaua pihta.
Märke valmistati Tallinnas Roman Tavasti ja Heinrich Kiiwer'i tehastes. Need ei olnud nummerdatud aga mõnikord oli tagumisele küljele graveeritud sõduri nimi, aasta ja/või rannakaitsepatarei number, kus ta autasu välja oli teeninud.
Märki kanti vasakul pool rinnas.

 

Pildil olev märk on annetatud 23. augustil 1932. aastal Aegna Merekindluse Rannakaitsepatarei Nr. 2 reamehele Elmar Tutenball'ile.

 
 

 
     
  Tagantvaade #1  
  Tagantvaade #2  
 

1940. aasta suvel tehtud fotodel on Aegna Merekindluse
Rannakaitsepatarei Nr. 3 komendor Voldemar Veiler.