Rinnamärk kujutab sümboolselt merekindluste (linnuse värav) raudset tahet (märgi raudne värving) ja seda, kuidas merekindluste võimsad relvad (suurtükid) omavahelises koostöös (ahel) sunnivad vaenlast loobuma vaenulikust tegevusest kodumaa ranniku (ankur) vastu.

 

Märgi põhikiri kinnitati 22. novembril 1934 ning neid hakati valmistama Roman Tavasti Väärtmetallasjade & Märkide Tehases Tallinnas (näidiseksemplari valmistas ka "Templivabrik Heinrich Kiiwer"). Hõbedast valmistatud märk maksis 5.50 ja valgest metallist 4.00 Eesti Krooni. Esimesed 123 märki anti üle
24. veeburaril 1935, kusjuuures esimeses partiis oli ainult kolm märki, mis valmistatud valgest metallist ja kandsid numbreid
119 - 121 ning kõik need kolm märki läksid Suurupi merekindluses teeninud meestele. Kas on olemas suurema numbriga valgest metallist märki kui 121?
Märki kanti vasakul pool rinnas ja teadaolevalt suurim number Merekindluste rinnamärgil on 179 - kui on teada sellest suuremat numbrit siis võiks e-mail'i kaudu teada anda.

 
Nr. 39 Numbrita Nr. 120
     
     
Tagantvaade #1 Tagantvaade #1 Tagantvaade #1
Tagantvaade #2 Tagantvaade #2 Tagantvaade #2
 

Merekindluste rinnamärgi tunnistus, mis kannab numbrit "8" ja on välja antud kapten Verner Brokner'ile.

 
 

 
 

Vanemleitnant Konstantin Johannes Tingas