Eesti Laskurliidu meistrimärk, valmistatud Roman Tavast'i töökojas.

 

 

 
 

 
     
  Tagantvaade #1  
  Tagantvaade #2