Rinnamärk kujutab endast hõbedast rombi, millel asetseb mõõk ja sellel omakorda Lääne maleva embleem – kõrgel kaldal paiknev valge tuletorn, millest lähtuvad hõbedavärvilised valguskiired.
Märgi idee: nagu seisab kindlalt ja püsivalt tuletorn ning juhatab laevadele teed, nii on valvel Läänemaa malevlane selle nimel, et ei kustuks isamaa armastuse loit ega pääseks pimeduses võidule vaenulised jõud. Valged lained tähistavad merd – loodusjõudu, millega Läänemaa randlased on harjunud võitlema juba maast madalast. Must värv sümboliseerib maad ja mõõk vahendit, millega sõjamees kaitseb isamaad.

 

Märk kinnitati 25. septembril 1937 ning seda valmistas Roman Tavasti töökoda.
Märki kanti vasakul pool rinnas ja teadaolevalt suurim number Kaitseliidu Lääne maleva rinnamärgil on 90 - kui on teada sellest suuremat numbrit siis võiks e-mail'i kaudu teada anda.

 
  Numbrita  
 

 

 
 

 
     
  Tagantvaade #1  
  Tagantvaade #2