Eesti Laskurliidu auliikme märk, märki valmistas Roman Tavast'i töökoda.

 

 

 
 

 
     
  Tagantvaade #1  
  Tagantvaade #2