Märk sümboliseerib Kuperjanovi partisanide kartmatust ja surmapõlgust (surnupealuu ja säärekondid). Vabadussõja-aegse väeosa eeskujul ollakse alati valmis ohverdama oma elu (valge ja must kui kuperjanovlaste traditsioonilised elu ja surma värvid) kodumaa vabaduse eest (rist).

 

13. septembril 1934 kinnitati Kuperjanovi üksiku jalaväepataljoni rinnamärgi uus statuut. Märki ja selle miniatuure valmistas Oskar Kikerpilli töökoda Tartus.
Märki kanti vasakul pool rinnas ja teadaolevalt suurim number Kuperjanovi üksiku jalaväepataljoni rinnamärgil on 40 - kui on teada sellest suuremat numbrit siis võiks e-mail'i kaudu teada anda.

 
  Numbrita miniatuurmärk  
 

 

 
 

 
     
  Tagantvaade #1  
  Tagantvaade #2