Miniatuurmärki tohtisid kanda erariiete revääril täiskasvanud kotkajuhid.

 
 

 
     
  Tagantvaade #1