Rinnamärk sümboliseerib riigitruud valmisolekut ravida isamaa kaitsjaid (riigivärvid ja mõõk) ohvrimeelselt (altar) arstiteaduse nõuetele vastavalt (mürgikarikas maoga) ning kasvatada ja õpetada (valguskiired) sanitaarala abijõude Vabadussõja vaimus (haigla asutamise aeg 21.11.1918).

 

Märgi põhikiri kinnitati 5. mail 1937 ning seda valmistas Roman Tavasti töökoda.
Märki kanti vasakul pool rinnas ja teadaolevalt suurim number Sõjaväe Keskhaigemaja rinnamärgil on 27 - kui on teada sellest suuremat numbrit siis võiks e-mail'i kaudu teada anda.

 
  Nr. 24  
 

 

 
 

 
     
  Tagantvaade #1  
  Tagantvaade #2