Kalevi Kotkamärk asutati teenetemärgina malevkonna 10. aastapäevaks; seda anti 10-aastase kohusetruu teenistuse eest malevkonnas. Märk kujutab oksüdeeritud hõbedast põhjakotkast, kes hoiab rinnal malevkonna kilpi ja küüniste vahel rooma numbrit “X”.

 

Märk kinnitati 12. novembril 1934 ja seda valmistas Roman Tavasti töökoda.
Märki kanti vasakul pool rinnas ja teadaolevalt suurim number Kaitseliidu Tallinna maleva Kalevi malevkonna Kotkamärgil on xx - kui on teada sellest suuremat numbrit siis võiks e-mail'i kaudu teada anda. Kas märke üldse nummerdati? Kas tagumisel küljel olev aastad 1924 - 1934 tähendavad konkreetse märgisaaja 10 teenistusaasta vahemikku?

 
  Numbrita  
 

 

 
 

 
     
  Tagantvaade #1  
  Tagantvaade #2