Rinnamärk kujutab endast risti, mille keskmesse on paigutatud Järva maleva embleem, Paide ajalooline vallitorn, kus aastal 1343 hoiti kinni ja hukati eestlaste kuningad Vootele, Murdja, Hundipea ja Meeme koos kolme sõjasulasega. Märgil olevad lained viitavad siinsele järvederohkusele, millest ka maakonna nimetus – Järvamaa. Tähed “JM” tähendavad Järva malevat. Märk on Järvamaa kaitseliitlaste ühtekuuluvuse ja üksmeele sümboliks ning peaks kõikidele kandjatele meelde tuletama Murdja viimaseid sõnu: “Sinu eest, Eesti vabadus…”

 

Märke valmistati Tallinnas Roman Tavasti töökojas.
Märki kanti vasakul pool rinnas ja teadaolevalt suurim number Kaitseliidu Järva maleva rinnamärgil on xx - kui on teada sellest suuremat numbrit siis võiks e-mail'i kaudu teada anda.

 
  Numbrita  
 

 

 
 

 
     
  Tagantvaade #1  
  Tagantvaade #2