Rinnamärk kujutab vanaaegse kindluse suletud väravat, mida kaitseb muistse eesti sõdalase mõõk. Kindluse väravat ümbritseb poolkaares tammelehtedest pärg. Sellega tahetakse öelda, et Rävala malevkonna territoorium on suur osa muistsest Rävala maakonnast, mille linnused, esmajoones Iru linnus, panid aastasadu vastu pealetungivale vaenlasele ja kaitsesid maad mere poolt. Edukaid võitlusi ja võite tähistavad suletud värav, mõõk ja pärg.

 

Märk on kinnitatud 1938. aastal ning neid valmistas Heinrich Kiiweri töökoda Tallinnas.
Märki kanti vasakul pool rinnas ja teadaolevalt suurim number Kaitseliidu Harju maleva Rävala malevkonna rinnamärgil on xx - kui on teada sellest suuremat numbrit siis võiks e-mail'i kaudu teada anda.

 
  Numbrita  
 

 

 
 

 
     
  Tagantvaade #1  
  Tagantvaade #2