Rinnamärk kujutab endast musta emaileeritud risti, mille keskel on lahtiste tiibadega põhjakotkas, julguse, vahvuse ja vabadust armastava jõu kehastus. Kotkas hoiab parema jala küünistes võitlusvalmidust ja -tahet sümboliseerivat mõõka ja vasaku küünistes Harjumaa kui asukohamaakonna vappi.

 

Märk kinnitati 2. novembril 1935 ja neid valmistas Roman Tavasti töökoda.
Märki kanti vasakul pool rinnas ja teadaolevalt suurim number Kaitseliidu Harju maleva rinnamärgil on xx - kui on teada sellest suuremat numbrit siis võiks e-mail'i kaudu teada anda.

 
  Numbrita  
 

 

 
 

 
     
  Tagantvaade #1  
  Tagantvaade #2