Märk sümboliseerib riigikaitse vajadust ja tuletab kandjale meelde alalist valmisolekut (ristatud mõõgad). Vabadusristi-kujuline rinnamärk kohustab kandjat kangelastegudele meie vabaduse eest võidelnute eeskujul.

 

Märk oli kasutusel 1920'ndate lõpul ja 1930'ndate esimesel poolel kuni
1. novembril 1934 kinnitati Sõjakooli aspirandiklassi lõpetanute uue rinnamärgi põhikiri ning tähtede "AK" asemele tuli "SK".
Märgid valmistas Roman Tavasti Väärtmetallide & Märkide Tehas ning neid ei nummerdatud. Kanti vormikuue või pluusi vasakul rinnataskul.

 
 

 
     
  Tagantvaade #1  
  Tagantvaade #2