Märk sümboliseerib kooli kaadri ja koolist läbikäinud isikute valmisolekut võidelda vaenlasega ja kaitsta kodumaad (mõõk ja kilp) vaenlase eest üksmeelselt (märki ümbritsev pärg) nende teadmiste ja oskustega, mida levitab kool (leegitsev tungal ja valguskiirte poolring) oma loomispäevast saadik (kuupäev 20. V 20). 1936. aastal reorganiseeriti Allohvitseride kool Lahingukooliks.

 

5. septembril 1934 kinnitati kaitseministri käskkirjaga Allohvitseride kooli uus märk, millel oli eelmisega võrreldes tehtud mõned muudatused.
Allohvitseride kooli rinnamärki valmistas Roman Tavasti töökoda.
Kas oli ka nummerdatud märke?

 
  Numbrita  
 

 

 
 

 
     
  Tagantvaade #1  
  Tagantvaade #2