Esileht

Wabariik

     Sõjavägi & Kaitseliit 1918-1940

 


  II klassi Kotkaristi teenetemärk

 

 

  III klassi Kotkaristi teenetemärk
  IV klassi Kotkaristi teenetemärk
  V klassi Kotkaristi teenetemärk
  Kotkaristi kuldrist
  Kotkaristi hõberist
  Kotkaristi raudrist
  Kaitseliidu Valgeristi III klass
  Kaitseliidu liikmemärk
  Kaitseliidu Harju maleva rinnamärk
  Kaitseliidu Harju maleva Rävala malevkonna rinnamärk
  Kaitseliidu Tallinna maleva Põhja malevkonna rinnamärk
  Kaitseliidu Tallinna maleva Lõuna malevkonna rinnamärk
  Kaitseliidu Tallinna maleva Ida malevkonna rinnamärk
  Kaitseliidu Tallinna maleva Kopli malevkonna rinnamärk
  Kaitseliidu Tallinna maleva Nõmme malevkonna rinnamärk
  Kaitseliidu Tallinna maleva Kalevi malevkonna rinnamärk
  Kaitseliidu Tallinna maleva Kalevi malevkonna Kotkamärk
  Kaitseliidu Tallinna maleva üksiku Soomusauto rühma rinnamärk
  Kaitseliidu Tallinna maleva orkestri rinnamärk
  Kaitseliidu Tartumaa maleva rinnamärk
  Rinnamärk "10 aastat Kaitseliidu Tartu malevas"
  Kaitseliidu Tartu maleva Sisevete Emajõe divisjoni rinnamärk
  Kaitseliidu Sakalamaa maleva rinnamärk
  Kaitseliidu Narva maleva rinnamärk
  Kaitseliidu Narva maleva Narva malevkonna rinnamärk
  Kaitseliidu Narva maleva Suurtükiväe divisjoni rinnamärk
  Kaitseliidu Viru maleva "Maleva 10 aasta teenistuse rinnamärk"
  Kaitseliidu Järva maleva rinnamärk  
  Kaitseliidu Lääne maleva rinnamärk
  Kaitseliidu Valga maleva Valga linna malevkonna rinnamärk
  Kaitseliidu II klassi laskur

  Kaitseliidu I klassi laskur
  Kaitseliidu esilaskur
  Kaitseliidu II klassi kütt
  Kaitseliidu I klassi kütt
  Kaitseliidu esikütt
  Naiskodukaitse teenetemärk
  Aitaja märk
  Kaitseliidu sanitari rinnamärk
  Noorkotka märk
  Noorkotka miniatuurmärk
  Noorkotka rühma ja malevkonna staabi liikme rätikurõngas
   

 

  Kuperjanovi üksiku jalaväepat. rinnamärk

  Sakala üksiku jalaväepataljoni rinnamärk
  1. jalaväerügemendi rinnamärk
  2. üksiku jalaväepataljoni rinnamärk
  3. üksiku jalaväepataljoni rinnamärk
  6. üksiku jalaväepataljoni rinnamärk
  7. jalaväerügemendi rinnamärk
  9. üksiku jalaväepataljoni rinnamärk
  10. üksiku jalaväepataljoni rinnamärk
  1. suurtükiväegrupi rinnamärk
  4. suurtükiväegrupi rinnamärk
  Merekindluste rinnamärk
  Merekindluste komendoride rinnamärk
  Ratsarügemendi rinnamärk
  1. ja 2. soomusrongi rügemendi rinnamärk  
  Auto-tanki rügemendi rinnamärk  
  Pioneerpataljoni rinnamärk  
  Sidepataljoni rinnamärk  
  Sõjaväe Keskhaigemaja rinnamärk
  Topograafia hüdrograafia osakonna rinnamärk
  Varustusvalitsuse rinnamärk
  Sõjakooli II lennu lõpetanu rinnamärk
  Sõjakooli jalaväeklassi lõpetanu rinnamärk
  Sõjakooli raskekuulipildujaklassi lõpetanu rinnamärk
  Sõjakooli kadetiklassi lõpetanu rinnamärk
  Sõjaväelenduri kutsemärk
  Aviomotoristi kutsemärk
  Allohvitseride kooli rinnamärk
  Kõrgem Sõjakool
  Sõjaväe Uhendatud Õppeasutuste Aspirantide Kursuse rinnamärk "AK"
  Sõjaväe Ühendatud Õppeasutuste Aspirantide Kursuse rinnamärk "SK"
  Vabariigi Ohvitseridekogu Tagavaraohvitseride sektsioonide rinnamärk
  Piirivalve rinnamärk  
  Kaitseliidu Võru maleva & Läti Valka polgu vahelise võistluse märk
  Eesti Laskurliidu auliikme märk
  Eesti Laskurliidu meistrimärk
  Reservsõjaväelaste Abiandmise Ühingu märk
  Eesti Vabadussõjalaste Liit
  Vabatahtliku Kodanliku Õhukaitse Liidu liikmemärk
  Vigastatud Sõjameeste Ühing  
  Kaitseväe spordimärgi I järk
  Kaitseväe spordimärgi II järk
  Kaitseväe spordimärgi III järk  
  I klassi laskurimärk