Vajadus riikliku sõjalise aumärgi järele tekkis seoses 28. novembril 1918 alanud Eesti Vabadussõjaga.
Juba 1919. aasta jaanuaris jõudis Eesti Ajutine Valitsus põhimõttelisele seisukohale asutada Eesti sõjaline orden. Esimene ametlik dokument, milles veel lõpliku nimeta ordeni loomine teatavaks tehti, on sõjavägede ülemjuhataja 1919. aasta 21. jaanuari päevakäsk nr 31.
3. märtsil 1919 vastu võetud Eesti Ajutise Valitsuse otsuses märgitakse: “Asutada Eesti Vabaduse Rist iseseisvuse ja vabaduse võitluse teenuste autasuks. Vabaduse Risti põhimääruste väljatöötamine anda komisjoni, millest võtavad osa sõja-, sise- ja kohtuministrid. Algatus sõjaministrile.” Tulemusena võeti 16. aprillil 1919 vastu “Seadus Eesti Vabaduse Risti asutamise asjus”, mille 1. punkt ütleb: “Eesti Vabaduse Rist on asutatud Eesti Vabariigi väljakuulutamise aastapäeval 24. veebruaril 1919. aastal autasu tähena andmiseks neile, kes on üles näidanud Eesti iseseisva vabariigi loomise töös silmapaistvaid ja kasulikke teenuseid kui sõjalises nii ka kodanlises tegevuses.”
Seadus sätestas Vabadusristi kolm liiki. Samas puudus veel Vabadusristi üksikasjalik põhikiri, mille koostamine tehti ülesandeks sõjaministrile. 1920. aasta 13. ja 19. jaanuari istungitel kinnitaski Vabariigi Valitsus sõjaministri esitatud “Vabaduse Risti põhikirja”. Vastavalt põhikirjale oli Vabadusristi I liik mõeldud autasuks sõjaliste teenete eest, II liik isikliku vapruse eest Vabadussõjas ja III liik vabadusvõitluses üles näidatud tsiviilteenete eest. Igal liigil oli kolm järku, mis erinesid üksteisest risti suuruse ja värvuse, lindi laiuse ja värvuse ning kandmisviisi poolest. Lisaks kinnitas valitsus 13. jaanuaril 1920 nimestikud, kus loetleti sõjaväelised kangelasteod, mille sooritanud sõjaväelasi võis väeülem esitada Vabadusristi II liigi 2. ja 3. järgu saamiseks.
Vabadusristi kavandid tegi kunstnik Nikolai Triik ja näidiseksemplarid Joseph Kopfi kullassepafirma Tallinnas. Ristide valmistajaid on mitu, mistõttu märgid võivad üksteisesest nii töötluselt kui mõõtmetelt erineda. Enamik riste telliti Berliini firmalt Anton Werner & Söhne. Vabadusriste on valmistanud ka Eesti kullassepad Roman Tavast, Joseph Kopf ja Ruben Rekkor. Vabadusristi kujundus on väga huvitav. I ja II liigi risti keskplaadi aversil on Eestit sümboliseeriv täht “E”, mida kaitseb soomusrüüs kõverdatud käsi sirge mõõgaga. Käsi mõõgaga moodustab Vabariiki tähistava “V”. III liigi Vabadusristi aversil on vaid täht “E”. Mõõka hoidev käsi puudub, sest tegu on tsiviilteenete eest saadava autasuga.

 

II liigi 3. järgu Vabadusrist on kõige suuremal hulgal annetatud VR ning selle said kokku 2250 kodanikku, kellest 1675 olid eestlased.
Suurem osa II/3 telliti Berliinis asuvast Anton Werner & Söhne firmast, kuid vähesel määral valmistati neid ka Tallinnas Roman Tavasti ja Ruben Rekkori töökodades. II liigi ristid anti isikliku vapruse eest lahinguväljal ning tuli tihtipeale vere hinnaga välja teenida, selletõttu on ka risti keskplaat erkpunane ja nimetatakse mõnikord ka "vereristiks".
 

 

Pildil on Berliinis A. Werner & Söhne firmas valmistatud II liigi 3. järk.

 
 

 
     
  Eestvaade #1  
  Tagantvaade #1  
  Tagantvaade #2  
  Keskplaadi avers  
 

Keskplaadi revers

 
 

Roman Tavasti poolt valmistatud II/3 järk, mille keskplaadi esi- ja tagakülg on Berliinis valmistatud ristiga võrreldes väga erinev.
R. Tavasti töökojas toodetud II liigi 3. järgu ristid jagati välja koos karpidega.

 
 

 
     
 

Tagantvaade #1

 
  Keskplaadi avers  
 

Keskplaadi revers

 
 

Johannes Koow'ile annetatud Vabadusristi II/3 tunnistus numbriga "22" ja 1937. aastal tehtud foto, kus J.Koow kannab VR'i tsiviilpintsakul.

 
 

 
 
 

 
     
 

Suurendus VR'ist