Rinnamärk sümboliseerib 1. suurtükiväegrupi isikkoosseisu kokkukuuluvust ning tahet kaitsta maa ja rahva iseseisvust sama ohvrimeelselt, kindlalt ja võidukalt, nagu seda tegi Vabadussõjas 1. suurtükiväepolk, kellele panid aluse Eesti vapramad pojad Tallinnas 21. novembril 1918. Pommi allserval kaarena paiknev aastaarv 1917 tähistab 1. Eesti suurtükiväe brigaadi asutamist.

 

Märgi põhikiri kinnitati 28. mail 1934. aastal ning märke hakati valmistama Roman Tavasti Väärtmetallasjade & Märkide Tehases Tallinnas.
Kanti vormikuue vasakul rinnataskul ja teadaolevalt suurim number
1. suurtükiväegrupi rinnamärgil on 111 - kui on teada sellest suuremat numbrit siis võiks e-mail'i kaudu teada anda.

 
  Numbrita  
 

 

 
 

 
     
  Tagantvaade #1  
  Tagantvaade #2